12/11/17  Hoạt động - Sự kiện  4275
Khi trẻ còn nhỏ, dạy trẻ học chữ là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với các phương pháp dạy bé học chữ dưới đây mẹ sẽ giúp con nhanh chóng biết phân biệt mặt chữ, biết đọc.
 12/11/17 6166
Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số (DTTS) là một nhiệm vụ quan trọng của bậc học GDMN  nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt của trẻ, đảm bảo cho các cháu có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình Giáo dục Mầm non, tạo tiền đề cho việc ...