21/09/18  Chuyên môn  122
Trong hai ngày 14 và 15/9/2018 tại trường Tiểu học Sông Cầu đã tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học cấp thành phố năm học 2018-2019.