08/08/16  Thông báo nhà trường  181
Lịch tập huấn CNTT: Thời gian: ngày 8,9/ 8/ 2016 Địa điểm: Tại phòng tin học nhà trương. Thành phần: Toàn thể cán bộ GVCNV nhà trường. …
 08/08/16  Thông báo nhà trường  152
Ngày 8/8/2016 taị phòng tin trường tiểu học Sông Cầu đề nghị toàn thể các đ/c giáo viên đến tập huấn đúng thời gian quy định.
 06/08/16  Thông báo nhà trường  183
Trường tiểu học Sông Cầu thông báo đến tất cả các bậc phụ huynh, học sinh sáng thứ 2 ngày 22/8/2016 học sinh đến trường tập trung để nhận lớp và chuẩn bị các điều kiện cho năm học…