A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

bài ôn nghỉ tránh dịch từ 23/3/-27/3/2020 lop

 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP

(Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020)

 

I . Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

62 4

 

 

 

 

100 53

 

 

 

 

100 5

 

 

 

 

33 25

 

100 21                   100 20                     76 64                       41- 38

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 2: Tìm x:

 

x + 26 + 36= 17           x 14 = 8 + 43          x + 44– 29 = 27            42 6 x = 30

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

Bài 3: Quyển truyện 87 trang. Hà đã đọc được một số trang, còn lại 23 con. Hỏi bạn Hà đã đọc được bao nhiêu trang?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

Bài 4: Khối lớp 2 được thưởng  100 quyển vở, sau khi phát cho học sinh còn 33 quyển vở. Hỏi khối lớp 2 đã phát cho học sinh bao nhiêu quyển vở?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Trên cành cây có một đàn chim chào mào, có một tiếng động lạ thì 32 con chim chào mào bay đi, còn lại 18 con chim chào mào vẫn đậu trên cành. Hỏi lúc đầu trên cành cây có bao nhiêu con chim chào mào?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 6: Bạn Hòa nặng 32kg. Bạn Hân nhẹ hơn bạn Hòa 8 kg. Hỏi bạn Hân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 7: Tổng của hai số 67, số hạng thứ hai 25. Số hạng thứ nhất bao nhiêu? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 8: Em chép lại bảng nhân 2 vào vở ôn học thuộc nhé!

II. TIẾNG VIỆT

Bài 1:  Điền vào chỗ trống:

a, Điền vào chỗ trống iên hay yên ?

....... ổn, cô t....., chim ......., thiếu n.......

b) ân hay âng ?

 v....... lời, bạn th........, nhà t........, bàn ch......... 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2:  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp chép lại cho đúng chính tả.

a) Sáng nay, Lan học bài Toán Tiếng Việt cô giao rất miệt mài  .

b) Hồng cúc lan đào các loài hoa này  cùng nhau đua nhau khoe  sắc rực rỡ.

c) Em ở nhà nấu cơm rửa ấm chén giúp mẹ. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 3:  Tập làm văn

 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói về một người người em yêu quý nhất.

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4:  Em luyện viết

Bím tóc đuôi sam

Thầy giáo nhìn hai bím tóc xinh xinh của Hà, vui vẻ nói:

- Đừng khóc, tóc em đẹp lắm!

Hà ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, hỏi:

- Thật không ạ?

- Thật chứ!

Nghe thầy nói thế, Hà nín hẳn:

- Thưa thầy, em sẽ không khóc nữa.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP

(Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020)

 

I . Toán

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

 

57          = 26                  - 15 = 29                     + 29 = 72                100 -            = 9

 

 

 

 

 

27 +       = 15                    + 34 = 49            20 -         = 15                     - 16   = 37

 

Bài 2: Trong buổi hoạt động ngoại khóa, bạn Hoa cắt được 16 hình vuông ít hơn bạn Linh 7 hình vuông. Hỏi bạn Linh cắt được bao nhiêu hình vuông?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ


Bài 3: Cây cam còn 35 quả. Cây cam còn nhiều hơn cây bưởi 6 quả. Hỏi:

a) Cây bưởi có bao nhiêu quả?

b) Cả hai cành mấy quả chanh?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 4: Ông 63 tuổi. Ông hơn 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu tuổi?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ 5 rồi trừ tiếp 3 thì đƣợc kết quả 9. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

  Bài 6: Điền dấu (>, =, <) vào chỗ chấm :

 

56....65,  48....40,                                100 – 1 ....99 + 1 – 1

 

 

 

23 + 29....79,                                        65 56 .... 9

 

 

 

78....93 6,                                          48....52 33.

 

 

 

Bài 7: Hình vẽ  có:

 Hình vẽ dưới đây .... hình tam giác, .... tứ giác.

 

 

 

Bài 8: Em chép lại bảng nhân 3 vào vở ôn học thuộc nhé!

 

II. TIẾNG VIỆT

 

Bài 1: Tìm 6 từ chỉ:

 

a) Đồ dùng có sử dụng điện nhà

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

b) Đồ dùng để phục vụ sinh hoạt cá nhân em.

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Gạch dưới từ chỉ đặc điểm

 

a) Ông em trồng cây xoài này từ lúc mới mọc cay con nhỏ xíu.

 

b) Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng to nhất bày lên bàn thờ ông.

 

c) tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất. hiện

 

ra, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.

 

Bài 3: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi : Ai?, gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi : làm ? đặt câu hỏi cho mỗi bộ phận đó.

a) Em đang làm bài tập ôn.

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

b) Bà nội em nấu cơm ở trong bếp.

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

c) Chị Hoa làm vệc ở công ty may.

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 4: Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một bạn em yêu quý ở lớp em.

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5:  Em luyện viết

 

H H H 

Hai 

 Hai 

 H  

 H

Hai sương một nắng.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP

(Thứ ngày 25 tháng 3 năm 2020)

 

I . Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 

 

 

47 + 7       26 + 37         45 + 55        29 + 56         50 + 49         34 28       72 67

 

 

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

Bài 2: Tuần trước mẹ mang bán được 25 quả trứng gà, hôm nay mẹ bán được thêm 12 quả trứng nữa. Hỏi đén hôm nay mẹ bán được tổng bao nhiêu quả trứng gà?

 

 

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

Bài 3: Ánh cao 83 cm, em thấp hơn Ánh 1dm3cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

 

 

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Tìm x:

 

a) x +  30  =  50 – 6

 

 

 

c) 7 + 9 +  x = 10

 

 

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

b) x + 12  =  47 + 6                                    d) 17 + x =  39

 

 

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

Bài 5.

 

a. Điền số vào chỗ chấm:                             b) Điền đơn vị vào chỗ chấm:

 

 

 

10cm = ... dm

 

3 dm = ... cm

 

30 cm = ... dm

 

2 dm 9 cm = ... cm

 

6 dm 3 cm = ... cm

 

100 cm = ... dm  

 

8 ..... = 80 cm

 

30 ..... = 3 dm

 

6 ...... = 60cm

 

2 ...... 4 ...... = 24dm

 

5 ...... = 50 cm

 

23 ...... = 2 dm 3cm

 

 

 

 

 

Bài 6. Em chép lại bảng nhân 4 vào vở ôn học thuộc nhé!

 

II. TIẾNG VIỆT

Bài 1:  Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau :

  a) Mắt con mèo nhà em tròn như hạt nhãn.

M: Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve.

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như ........

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như nhung.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

c) Hai tai nó nhỏ xíu như ..............

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ


Bài 2: Liệt kê những từ chỉ hoạt động, trạng thái trong đoạn văn sau:

Cho tới giờ em vẫn còn nhớ y nguyên cảm xúc của ngày đầu tiên đi học. Bầu trời ngày hôm ấy thật đẹp và trong trẻo. Ông nội đã dẫn em bước qua cánh cổng trường với sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô và anh chị lớp lớn. Xung quanh em, cờ và hoa đỏ thắm. Thật dễ dàng để nhận ra những cô cậu bạn cùng trang lứa với những ánh mắt ngây thơ, bẽn lẽn núp sau dáng mẹ, dáng bà. Ông dăn em đủ điều và liên tục chỉnh lại cho em bộ trang phục. Tiếng trống trường đầu tiên của thầy hiệu trưởng vang lên khiến tất cả chúng em đều thổn thức. Sau cùng, chúng em bước theo cô vào lớp, nghe cô giảng bài học đầu tiên đầy thú vị. Buổi học ngày hôm ấy mãi là kỉ niệm đẹp em không bao giờ quên.

- Từ chỉ hoạt động: ...................................................................................................................

- Từ chỉ trạng thái: ....................................................................................................................

 

Bài 3: Tìm từ ngữ điền vào chỗ chấm để những dòng sau thành câu theo mẫu Ai (con gì, cái gì)? - gì?

a. Mẹ là………………………………………………………………………………

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

b.  Cá chép là………………….....…………………………………………………..

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

c.  ……………………đồ dùng học tập của em.

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 4: Điền vào chỗ chấm các từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu văn dùng phép so

 

nh

 

a.  Mặt trăng tròn nhƣ…………………………………………………………………

 

b.  Ánh nắng vàng nhƣ…………………………………………………………………

 Bài 5:  Em viết một đoạn văn ngắn kể về bố (mẹ) của em

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP

(Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020)

 

I . Toán

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

 

       5 + 47            47 + 29          73 + 19         100 – 35      31 24        78 68

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

Bài 2. Tìm y:

 

y + 73 = 98                      y 62 = 38                               49 y = 22

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

42 y = 21 + 9                y 17 = 23 + 13                  y + 32 + 29 = 100

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

Bài 3.   Ngày, Tháng:

- Tháng có 31 ngày: tháng .......................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Tháng có 30 ngày: ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Tháng có 28 hoặc 29 ngày: ...........................................................................................................

Bài 4. Điền số vào bảng sau:

 

Số lin trước

Số giữa

Số liền sau

 

10

 

 

 

100

 

 

99

59

 

 

 

99

 

 

Bài 5: Mai 25 bông hoa, sau khi cho Ngọc một số bông hoa thì Mai còn 15 bông  hoa. Hỏi Mai đã cho Ngọc mấy bông hoa ?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 6. Nga 19 cái bút, Nhung cho Nga thêm 1chục cái bút nữa. Hỏi sau khi nhận được hoa của Nhung cho, Nga bao nhiêu cái bút?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 7. Em chép bảng nhân 5 vào vở ôn học thuộc nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TIẾNG VIỆT

 

Bài 1:  

Câu 1: Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

a) Con gà …ủ dưới gốc cây …ồ.

b) Con …é con ….iêng đôi mắt nhìn mẹ

Câu 2: 2. Sắp xếp các từ dưới đây thành một câu:

năm học, lớp, hai, em, này, mới, được, vào, lên.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Câu 3: Trong những dòng dưới đây, dòng nào viết chưa thành çâu, dòng nào viết đã thành câu?

a) Cái cặp sách rất đẹp của em

b) Cái cặp sách của em rất đẹp

c) Cái cặp của sách em rất đẹp

Câu 4Tìm câu kiểu Ai là gì? và gạch chân dưới câu đó trong các câu sau:

a) Cô và mẹ là hai cô giáo.

Trường của cháu đây là trường mầm non.

b) Chị là con gái miền xuôi. Chị lên chăn bò sữa ở Sa Pa.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm của các câu sau:

a. Lan là hhọc sinh giỏi nhất lớp.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

b. Mùng một tháng sáu tết thiếu nhi. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 3: Em hãy viết một bưu thiếp để chúc mừng sinh nhật bố (mẹ) em.

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP

(Thứ sáu ngày20 tháng 3 năm 2020)

 

I . Toán

Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng :

       5 76 ; 69 5 ; 7 37 ; 58 32. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu biết số bị trừ số trừ lần lượt là:

      80 9; 72 67; 54 46; 100 69. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 3. Lớp 2A 36 ghế ngồi. Lớp 2B 37 ghế ngồi. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu ghế ngồi?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 4. Bằng 43 quả bóng bay. Bằng nhiều hơn Huỳnh  9 quả bóng bay. Hỏi Bằng có bao nhiêu quả bóng bay?

 

Tóm tắt:                                                    Bài giải:

 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 5. Tìm tổng của số tròn chục lớn nhất hai chữ số với số chẵn lớn nhất một chữ số. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 6: Em chép bảng 15, 16, 17 trừ đi một số vào vở ôn học thuộc nhé!

 

II. TIẾNG VIỆT

 

Bài 1: Đọc

CÔ GÁI ĐẸP VÀ HẠT GẠO

Ngày xưa, ở một làng Ê - đê có cô Hơ - bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm,Hơ - bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi:

- Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế?

Hơ - bia giận dữ quát:

- Tôi đẹp là nhờ công mẹ công cha chớ đâu thèm nhờ đến các người.

Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ - bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ - bia phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này sang mùa khác, da đen sạm.

Thấy Hơ - bia đã nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Từ đó, Hơ - bia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa.

Theo Truyện cổ Ê - đê

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

a)Hơ- bia là một cô gái như thế nào?

A. Xinh đẹp.B. Lười biếng

C. Xinh đẹp nhưng rất lười biếng.D. Da đen sạm.

b) Thóc gạo bỏ Hơ - bia đi lúc nào?

A. Sáng sớm.B. Trưa.

C. Chiều tối.D. Đêm khuya.

c) Vì sao thóc gạo bỏ Hơ - bia để đi vào rừng?

A. Vì thóc gạo thích đi chơi..

B. Vì Hơ - bia khinh rẻ thóc gạo.

C. Vì Hơ - bia đuổi thóc gạo đi.

D. Vì Hơ - bia không chơi với thóc gạo.

d) Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ - bia?

A. Vì Hơ - bia đã biết nhận lỗi và chăm làm.

B. Vì Hơ - bia không có gì để ăn.

C. Vì thóc gạo nhớ Hơ - bia.

D. Vì Hơ - bia nhớ thóc gạo.

e) Các từ chỉ đặc điểm trong câu “Ngày xưa, ở một làng Ê - đê có cô Hơ - bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng.” là:

A. xinh đẹp B. lười biếng

C. xinh đẹp, lười biếng D. Hơ- bia

g) Câu: “Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng.” được viết theo mẫu câu nào dưới đây?

A. Ai là gì? B. Ai làm gì? C. Ai thế nào?

Câu 2: Em có suy nghĩ gì về hành động, việc làm của thóc gạo?

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Câu 3: ( 1 điểm)Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên?

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

Câu 4:( 1 điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu:

Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

Bài 2:  Tập làm văn:  

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về một con vật nuôi trong nhà em yêu.

  Giới thiệu con vật em định tả.

 – Tả lƣợc về hình dáng hoặc tính cách của con vật đó.

       – Con vật đặc điểm nào nổi bật nhất? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan